D.W.I. #12 Fine Used 1874 14c A.P.S. Cert. sht pfs $1250

Auction A1000  21 February 2016
Lot 187 Realized: $200.00

D.W.I. #12 Fine Used 1874 14c A.P.S. Cert. sht pfs